کـــــــــــــسِِِِِِِشعر

کـــــــــس اول .......

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

۰۹۳۶۷۵۰۰۱۹۶تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net
 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۲۰:۴۰ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

اهنگ

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۱۵:۵۲ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

دانلود

Download ~ Mp3 192                               

Download ~ Mp3 128

Download ~ ogg

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۱۵:۴۵ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

دانلود اهنگ

 

دانلود کل آهنگ ها در یک فایل Zip

لینک های مستقیم ( سرور ۱ )

 

Mp3 128 _ Zip File

Mp3 64 _ Zip File

(Right Click & Save Target As)

 

لینک های غیر مستقیم ( سرور ۲ )

 

Mp3 128 _ Zip File

Mp3 64 _ Zip File

 

 

دانلود به صورت تک ترک

لینک های مستقیم ( سرور ۱ )

 

.:: Mp3 128 ::.

Intro

Soal

Delgiram Azat

Keraye Mashin

Hokme Khiaboon

Difference Skit

Tabeid

Enzeva

Haminjori

Madar

Ye Donyaye Dige

Outro


.:: Mp3 64 ::.

Intro

Soal

Delgiram Azat

Keraye Mashin

Hokme Khiaboon

Difference Skit

Tabeid

Enzeva

Haminjori

Madar

Ye Donyaye Dige

Outro

(Right Click & Save Target As)

 

لینک های غیر مستقیم ( سرور ۲ )

 

.:: Mp3 128 ::.

Intro

Soal

Delgiram Azat

Keraye Mashin

Hokme Khiaboon

Difference Skit

Tabeid

Enzeva

Haminjori

Madar

Ye Donyaye Dige

Outro


.:: Mp3 64 ::.

Intro

Soal

Delgiram Azat

Keraye Mashin

Hokme Khiaboon

Difference Skit

Tabeid

Enzeva

Haminjori

Madar

Ye Donyaye Dige

Outro


 + نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۱۵:۴۳ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

۰۹۳۶۷۵۰۰۱۹۶ساخت سایت
+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۱۵:۳۸ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیــــــــــــــــــدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــــــــــــــــــــی

در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــــــــــــــــــــــگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

سرشار می کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و می شود از آنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

یک پنجره برای من کافیســــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ *ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ـــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــ*

*ــــــ*

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۱۵:۳۱ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

مــــــــــــــــــــــی روم

 
از من آزرده مشو،

میروم از خانه ی تو،

قبل رفتن تو بدان عاشق و بی تقصیرم،

تو اگر خسته ای از دست دلم حرفی نیست،

امر کن تا که بمیرم به خدا می میرم...


+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

کـــــــــــــــــــــاش

کاش می شد هیچ کس تنها نبود


کاش می شد دیدنت رویا نبود


گفته بودی با تو می مانم ولی


رفتی و گفتی که اینجا جا نبود


سالیان سال تنها مانده ام


شاید این رفتن سزای من نبود


من دعا کردم برای بازگشت


دست های تو ولی بالا نبود


باز هم گفتی که فردا می رسی


کاش روز دیدنت فردا نبود

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۱۵:۲۸ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

گوشی

 

 گوشی سونی اریکسون Xperia Arc یکی از پیشرفته ترین محصولات این شرکت سوئدی-ژاپنی است که در کنگره جهانی موبایل 2011 معرفی شد. این گوشی از طریق اپراتور NTT DoCoMo در رنگ صورتی که بیشتر مخصوص خانم هاست در بازار موبایل ژاپن موجود خواهد شد. این گوشی با نام SO-01C در این بازار داخلی به فروش می رسد.

Xperia Arc در تاریخ 24 مارس به کاربران ژاپنی عرضه می شود. گوشی مذکور در همین تاریخ نیز در اروپا موجود خواهد شد. Xperia Arc مبتنی بر نسخه 2.3 آندروید وارد بازار می شود و از قابلیتهای پیشرفته ای نظیر پردازنده 1GHz ، دوربین 8 مگاپیکسل ، خروجی HDMI ، قابلیت DLNA ، صفحه نمایش 4.2 اینچ و 512MB RAM برخوردار است

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۱۵:۲۷ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

ساخت وبلاگ وسایت ارسال مشخصات

به این شماره

شما میتوانید با پرداخت ۱۰۰۰تومان صاحب سایت یا وبلاگ شوید

ارسال مشخصات به این شماره

۰۹۳۶۷۵۰۰۱۹۶

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۵ساعت ۱۵:۲۲ بعد از ظهر  توسط ارفو  | 

مطالب قدیمی‌تر